Hoe werkt de catalogus

Welkom bij de VlaVirGem Softwarecatalogus. In dit online informatiesysteem vindt u het (verwachte) softwareaanbod voor lokale besturen en het gebruik door lokale besturen. Per softwareproduct is aangegeven wat de globale functionaliteit is, wat de productplanning is en welke standaarden worden ondersteund. 

Sinds versie 2.0 van de VlaVirGem Softwarecatalogus kunnen lokale besturen ook hun applicatielandschap invoeren. Deze wordt automatisch geplot op de VlaVirGem referentiecomponentenkaart of andere thema-kaarten naar keuze zoals voor het sociaal domein. Sinds release 3.0 kunnen ook Samenwerkingsverbanden van gemeenten hun applicatielandschap beheren, en kunnen koppelingen tussen applicaties onderling, en met Federale en Vlaamse Voorzieningen vastgelegd worden. Lokale besturen en samenwerkingsverbanden verkrijgen daarmee een gestructureerd overzicht van hun applicatielandschap, dat op deze wijze goed vergelijkbaar is met dat van andere lokale besturen.

Zoek of het softwareaanbod van uw leverancier al beschikbaar is en voldoet aan recente standaarden en bekijk het overzicht van leveranciers, referentiecomponenten en standaarden. Heeft u vragen dan kunt u een kijkje nemen in de Veel Gestelde Vragen of contact opnemen met de helpdesk softwarecatalogus@v-ict-or.be

Wat kunt u met de VlaVirGem Softwarecatalogus?
U kunt de Softwarecatalogus gebruiken bij ICT-vervangings of investeringsvraagstukken binnen uw lokaal bestuur of samenwerkingsverband. U kunt uw ingevoerde applicatielandschap en koppelingen vergelijken met andere lokale besturen en contact zoeken met vergelijkbare lokale besturen. Bijvoorbeeld bij:

  • marktoriëntatie voor nieuwe of vervangende software;
  • vergelijken met andere lokale besturen;
  • contact leggen met lokale besturen met interessant productportfolio;
  • het plannen van ICT vervangingen;
  • het opstellen van een programma van eisen;
  • het beoordelen van offertes;
  • het bespreken van meningsverschillen met uw leverancier over wat is afgesproken en wat is geleverd.

ICT-leveranciers kunnen dankzij de Softwarecatalogus hun aanbod op elkaar afstemmen en inspelen op ondersteuning van nieuwe standaarden. Kijk voor meer informatie over de toepassing op de website van V-ICT-OR bij ICT-opdrachtgeverschap. 

SAMENWERKING

Het project "softwarecatalogus" werd in 2014 opgestart voor de Vlaamse steden en gemeenten in samenwerking met KING. De doorstart kwam er in 2016 binnen het programma "Vlaanderen Radicaal Digitaal" waarin Informatie Vlaanderen, VVSG en V-ICT-OR een collectief project "samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren" hebben opgestart. Hierdoor kwamen de nodig middelen vrij om een aantal essentiële onderdelen aan de softwarecatalogus te verbeteren.

           

DOORONTWIKKELING
De Softwarecatalogus wordt versiegewijs doorontwikkeld. Versie 4.0 bevat de eerste "tegel" Inkoopondersteuning en een dashboard voor ingelogde lokale besturen en samenwerkingen, beide gericht op sturingsinformatie. V-ICT-OR ontwikkelt samen met KING de komende releases verder op het gebied van sturingsinformatie.