ADMS eGovernment

ADM Solutions

Op basis van onze diverse samenwerkingen met diverse overheden zoals steden en gemeenten, OCMW’s, en parastatale organisaties hebben we onze oplossingen specifiek aangepast aan hun wensen. Belangrijke uitdagingen: • Lagere administratieve kosten • Verhoogde informatiebeveiliging / controle • Automatisch postregistratie systeem ____________________________________________________________ Zowel lokale, provinciale als federale overheden werken (en verwerken) tot op heden nog met veel papieren documenten, formulieren, poststukken en dossiers. Tegelijkertijd bestaat er een behoefte om de kosten te verlagen. Om de toegang tot documenten en de bescherming van informatie te verbeteren, digitale workflows op te zetten en zelfs te gaan tot een automatisch postregistratiesysteem, zijn meer en meer overheden op zoek naar onze oplossingen. Niet alleen wegens interne redenen maar ook externe beïnvloedingsfactoren maken dat overheden steeds verder en verder gaan digitaliseren. De bevolking gebruikt steeds meer technologische toepassingen, overheden moeten volgen. Zo merken we op dat overheden steeds meer de vraag krijgen om bepaalde documenten online in digitale vormen ter beschikking te stellen voor de bevolking. Onze oplossing zorgt niet alleen voor een efficiënter werken van het personeel, maar opent ook de deur tot betere beveiliging van documenten. Deze document intensieve sector heeft het nodig om alle documenten op te slaan, zoals budgetten, kaarten, verslagen, brieven, facturen, lastenboeken, enz., voor langere tijd. Postregistratie! Anderzijds merken we dat er meer en meer documenten per brief, fax of e-mail in de overheidsbedrijven binnenkomen. Hierdoor moet er vooraf een goede classificatie en registratie gebeuren. Welk type document is het? Welke gegevens hebben we nodig om het document in de volgende stap van de flow te krijgen? Dit zijn zaken die op heel wat plaatsen nog steeds manueel gebeuren. Wij hebben echter een efficiënte en specifieke oplossing, postregistratie, waarbij alle documenten op de scanner gelegd kan worden. Onze oplossing bekijkt welk type document het is, van wie het komt, welke gegevens er uit het document gehaald moeten worden en naar wie het document ter bevestiging/goedkeuring gestuurd moet worden. Ondertussen worden al deze documenten efficiënt gearchiveerd. U kunt zich voorstellen hoeveel tijd hierbij gespaard wordt, die gebruikt kan worden voor een betere dienstverlening naar de burger toe.

Pakketversie Status Start distributie

Er is geen informatie over versies bekend.

Pakket geschikt voorIngevuld door (0)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.