ADMS OCR Server

ADM Solutions

De ADMS OCR server zorgt ervoor dat alle ingescande documenten ge’OCR’d worden. Dit wil zeggen dat de scan omgezet wordt naar een tekstueel document (tekstherkenning). Hierdoor worden documenten volledig doorzoekbaar gemaakt. Deze technologie wordt geinstalleerd op de server en dus niet op de scanner of MFP (multi-functionele-printer) zelf. Deze oplossing is compatibel met eender welk type en merk van scanner of MFP. Daarnaast voorziet onze oplossing standaard de mogelijkheid om de documenten tot 50x te verkleinen met behoud van beeldkwaliteit! In theorie kan men dus 50 keer meer documenten opslaan. Het is een belangrijke feature om in het achterhoofd te houden in het kader van opslagcapaciteit (zowel lokaal als in de cloud) en de beschikbare bandbreedte om informatie te verspreiden. Ter verduidelijking worden PDF’s niet omgezet naar een ZIP-file maar blijven documenten de PDF/A standaard (ISO standaard) behouden. Kort overzicht : Converteert enorme volumes papier / digitale documenten (PDF) automatisch naar volledig doorzoekbare en hyper-gecomprimeerde documenten die aangepast zijn voor korte of lange termijn archivering. - High Performant OCR - Compressed PDF (tot 50x) - Barcode 1D & 2D - Multi CPU - Multi Folder - Multi Service - eSign

Pakketversie Status Start distributie

Er is geen informatie over versies bekend.

Pakket geschikt voorIngevuld door (0)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.