Arco DoMa

Ricoh

Arco Information is een Belgisch bedrijf dat sinds 1993 gespecialiseerd is in elektronisch documentenbeheer en elektronische documenten logistiek. Doma staat voor Document Management Architecture en biedt geïntegreerde oplossingen voor het beheer van documenten, dossiers en workflows. Deze oplossingen kunnen zowel binnen de organisatie worden geïnstalleerd als op een Saas (cloud) platform. Ze vormen de basis voor een aantal out-of-the box oplossingen. Positionering & unieke eigenschappen: - Eenvoudig in gebruik - Mogelijk om zowel erg eenvoudige als meer geavanceerde documentbehoeften in te vullen - Biedt een webinterface om documenten op te zoeken aan de hand van uitgebreide zoekopdrachten (index of full-tekst) - Kan stand-alone werken en/of erg geïntegreerd met andere software omgevingen - 1 geïntegreerde oplossing voor het beheer van documenten, dossiers en workflows - Workflow kan gebruikt worden voor workflow los van documentenbeheer, voor eenvoudige routering, voor geavanceerde workflow en voor document geörienteerde processen - Elektronische documenten worden snel en veilig bewaard en aangepast - Diverse import en capture mogelijkheden, waaronder specifieke componenten voor MS Office en MS Outlook - Configureerbaar in een flexible Doma admin tool zodat ontwikkeling wordt vermeden - Kan doorgroeien naar een gebruik organisatiebreed - Schaalbaar en performant - Een robuust en betrouwbaar systeem, dat geschikt is om een archief op lange termijn te beheren - Sterk beveiligd - uigebreid user rights management - versiebeheer en lifecycle management - Is zowel beschikbaar on-premises als in een cloud omgeving

Pakketversie Status Start distributie

Er is geen informatie over versies bekend.

Pakket geschikt voorIngevuld door (0)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.