Bevolking.net

Remmicom nv

Bevolking.net is de overkoepelende toepassing voor het beheer van uw lokale bevolkingsgegevens en automatiseert de verschillende taken van de dienst Bevolking binnen uw bestuur: adresmutaties, rijbewijzen, reispassen, identiteitskaarten, vreemdelingen, verkiezingen … Centraal in de toepassing Bevolking.net staat de koppeling met het Rijksregister. Via webservices worden de gegevens uit het Rijksregister direct bijgewerkt. Zo is uw lokaal bevolkingsbestand steeds up-to-date. De toepassing Bevolking.net is ook door het Rijksregister erkend en gecertifieerd voor de transacties die ze uitvoert.

Pakketversie Status Start distributie

Er is geen informatie over versies bekend.

Pakket geschikt voorIngevuld door (0)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.