Burgelijke Stand.net

Remmicom nv

De Remmicom toepassing Burgerlijkse Stand.net automatiseert de administratie van de burgerlijke staat (geboorte, huwelijk, overlijden …) van natuurlijke personen binnen uw bestuur. Via een moderne en gebruiksvriendelijke toepassing worden er werkdossiers opgestart die evolueren naar akten en/of afgesloten dossiers. In de toepassing Burgerlijke Stand.net kunnen het aantal registerboeken geconfigureerd worden, op maat van uw bestuur. Ook de inhoudelijke invulling van de verschillende registers worden afgestemd in functie van uw bestuur en interne werking. Elk dossier krijgt een bepaalde status in de toepassing waardoor u snel een overzicht hebt van dossiers waaraan nog gewerkt moet worden, dossiers die zijn afgerond en resulteerden in een akte of dossiers die afgewerkt zijn maar tot geen akte hebben geleid. Voor de start van nieuwe dossiers kunnen de gebruikers rekenen op handige wizards. Dit begeleidingssysteem helpt de gebruiker om een dossier inhoudelijk correct op te bouwen. Zo werd het Belgische IPR in sommige wizards verwerkt, bijvoorbeeld de geboorte-aangifte. Hierdoor helpen we ook de gebruikers die maar af en toe met de toepassing werken van hun onzekerheden af. Door het afdwingen van deze uniforme manier van werken over alle aktesoorten heen, verkleint de kans op fouten: de werkwijze om een echtscheiding in te geven is dezelfde als bijvoorbeeld voor een erkenning of een naamswijziging.

Pakketversie Status Start distributie

Er is geen informatie over versies bekend.

Pakket geschikt voorIngevuld door (0)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.