HADES - strafregister

Cipal Schaubroeck nv

Hades strafregister is de webgerelateerde toepassing van Cipal Schaubroeck en wordt centraal beheerd. Deze toepassing omvat een register van de vonnissen, feiten, straffen, gerechtelijke maatregelen, aanvullende inlichtingen en minnelijke schikkingen uitgesproken door de hoven en rechtbanken, inlichtingenbulletins (parket) en bewijzen van goed gedrag en zeden. Het omvat een personenbestand, dat geüpdatet wordt via de koppeling op het Rijksregister en via mutatiedatabanken. Deze worden automatisch opgehaald bij de plaatselijke gemeentelijke bevolkingscomputer.

Brigitte Devos
brigitte.devos@cipalschaubroeck.be
+32 9 389 05 13
Website leverancier

Ondertekende addenda (0)
Overzicht ondertekende addenda

Meld aan leverancier

Pakketversie Status Start distributie
actuele productversie In gebruik

Toelichting versie

Er is geen informatie van deze versie aanwezig

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

Pakket geschikt voorIngevuld door (2)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Strafregister2 gemeenten

Standaarden HADES - strafregister actuele productversie - In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 1 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
RR (actuele versie)StrafregisterGeen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
PDF/A (actuele versie)Geen compliancy-instrument

Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)
On-premise
Database - Oracle
OS - Windows server