a-Loket

Cevi/Logins

Het a-Loket biedt u een tool waarmee u aan één loket diensten aanbiedt over verschillende beleidsdomeinen heen, zonder dat de loketbediende meerdere backofficetoepassingen moet gebruiken. Via een handige beheertool bepaalt u welke diensten aan welk loket geleverd kunnen worden. Dankzij de integratie met CRM@Bestuur krijgt u aan uw loket een volledig overzicht van alle contacten die de burger heeft met uw bestuur, ongeacht deze verlopen via telefoon, aan de balie, via internet of per brief.

Pakketversie Status Start distributie

Er is geen informatie over versies bekend.

Pakket geschikt voorIngevuld door (0)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.