Referentiecomponent: Afsprakenregistratie

Omschrijving

Systeem voor ondersteuning van burgers, bedrijven en instellingen om afspraken te maken met ambtenaren van de gemeente teneinde dienstverlening op een van te voren gepland tijdstip te laten plaatsvinden.

Plek in GEMMA landschap

OrganisatieniveauGemeente

Standaarden

Eindproduct standaarden

Verplicht
  • OSLO (actuele versie)