Referentiecomponent: Basisregistratie Voertuigen

Omschrijving

In de Basisregistratie Voertuigen worden gegevens vastgelegd over voertuigen en de eigenaren daarvan. De gegevens zijn landelijk beschikbaar voor overheidsinstanties, zoals de politie en de Belastingdienst.

Plek in GEMMA landschap

OrganisatieniveauGemeente

Standaarden

Eindproduct standaarden

Verplicht
  • Fiscaliteiten (actuele versie)