Referentiecomponent: Begraafplaatsenadministratie

Omschrijving

Systeem voor het administratief beheer van een of meerdere begraafplaatsen. Onder beheren wordt onder andere het registeren van begraafplaatsen, overledenen, rechthebbenden, graven, uitvaartondernemingen, orders en factureren verstaan. Het wettelijk kader is beschreven in de wet op de lijkbezorging, een beheersverordening en een verordening lijkbezoringsrechten.

Plek in GEMMA landschap

OrganisatieniveauGemeente

Standaarden

Eindproduct standaarden

Verplicht
  • GRB (actuele versie)
  • RR (actuele versie)