Referentiecomponent: Belastingsysteem

Omschrijving

Systeem voor ondersteuning van het proces van heffing van onroerende-zaakbelastingen en overige gemeentelijke belastingen alsmede leges en retributies.

Plek in GEMMA landschap

OrganisatieniveauGemeente

Standaarden

Eindproduct standaarden

Verplicht
  • Fiscaliteiten (actuele versie)
  • Percelenregister (actuele versie)